Gorące wiadomości

  W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego, stwierdzającym nieważność uchwały nr XXVII/182/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie określenia rodzaju dodat...
  HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW - KWIECIEŃ-GRUDZIEŃ 2017 DLA  POSZCZEGÓLNYCH  ULIC: REJON 1: Bojszowy: Pancerniaków, Dąbrowa, Jedlińska, Mokra, Równoległa,...
Odwiedzin :