2018-02-22     Małgorzaty, Marty, Nikifora     "Miłość nie potępia - miłośc oczyszcza i dźwiga". Henryk Ibsen    
Menu główne -> Ważne adresy

 

Firma zajmująca się odbiorem odpadów z terenu gminy Bojszowy:

 
SUEZ POŁUDNIE Sp. z o.o.
ul. Dębowa 26/28
42-200 Częstochowa

 

Miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bojszowy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 

Międzygminny Zakład Kompleksowego
Zagospodarowania Odpadów Komunalnych
ul. Lokalna 11,
43-100 Tychy

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska